Historie

Alhoewel de omstandigheden er in het begin van de jaren veertig alles behalve rooskleurig uitzagen heeft dat toch een deel van de sportmensen uit Twijzel en omstreken er niet van kunnen weerhouden het initiatief te nemen tot oprichting van een korfbalclub in Twijzel. De toenmalige gymnastiekvereniging “Olympia” drongen er destijds bij hun bestuur op aan om de mogelijkheid van de beoefening van de korfbalsport eens onder ogen te zien.

Toen de gymnastiekvereniging zich in de zomermaanden als buitensport naar het veld verplaatste deed zich tegelijkertijd de mogelijkheid voor om de korfbalsport te beoefenen. Al snel groeiden de verlangens onder de mensen om een echte korfbalvereniging op te richten. Dit resulteerde op 10 november 1942 tot de oprichting van korfbalvereniging “Olympia”.

Café “jachtlust” of misschien beter bekend als “het café van Sake en Jeike” was in Twijzel het verzamelpunt van waaruit de gezamenlijke fietstochten naar uitwedstrijden werden ondernomen. Vele van de oude garde zullen zich nog wel de ledenvergaderingen herinneren, die daar vaak op zondagmorgen werd gehouden.

Korfbalvereniging Olympia was één van de eerste vereniging in deze streek van Friesland. Voor het eerst werd er in 1944 aan wedstrijden mee gedaan al waren de omstandigheden in die oorlogsjaren nou niet bepaald ideaal te noemen. Vooraf aan de wedstrijd moest men met kruiwagen en schep het veld op van “Omke Boersma” om de bekende hindernissen te verwijderen. Het materiaal wat daarvoor werd gebruikt vond ook onderdak in het “lytse pleatske” van Omke Boersma.

De eerste trainer in die jaren was meester Peetsma. Lang duurde dat echter niet omdat studie hem noodzaakte te stoppen als trainer bij Olympia.

Het zal duidelijk zijn dat er in mei 1945 toen Friesland werd bevrijd van een reguliere competitie geen sprake was. Wel werden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, waarbij vooral thuiswedstrijden druk werden bezocht. En daarbij ontbrak het vaak niet aan enthousiasme. Voor Olympia waren de korfbalseries van ODA (Boornbergum), Wez Handig (Rottevalle), WWMD (de Hemrik) en Buitenpost echte hoogtij dagen. De eerste serie die Olympia zelf ging organiseren dateert van zondag 1 september 1946 en dat werd meteen een groot succes.

Het ging de vereniging in die tijd goed, zowel op organisatorisch als op sportief gebied. Het ledental was inmiddels de 75 leden gepasseerd en langzamerhand kwamen de trainingsresultaten naar voren.

Voor het eerst in haar bestaan werd de club in 1951 kampioen in de 2e klasse F.K.B. en dat werd uitbundig gevierd in Café Jachtlust. Het verblijf in die hoogste regionen van de F.K.B. gold overigens maar voor één jaar.


Het jaar 1952 staat in het teken van het tenue. Menig personen zal zich wel eens verbaasd en verwonderd hebben over het diversiteit aan kleding bij de spelers. Aan het bestuur van de F.K.B. was dit probleem natuurlijk ook niet voorbij gegaan en dat had als gevolg dat clubkostuum verplicht werd gesteld door de bond. Bij Olympia viel de keus op een wit shirt  met een blauwe broek. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werd er een grote lap stof gekocht en daaruit kon men een broek of shirt knippen. Maar omdat niet iedereen een opleiding knip- en naaikunst had gevolgd werden de kunsten van de damesleden aardig op de proef gesteld. Men kan zich dus ook voorstellen dat de ene broek wat aan de kleine kant was uitgevallen en de andere op de groei was geknipt. Maar, hoe dan ook, de Olympianen hadden een clubkostuum.

Afwisselend heeft de club wel of niet de beschikking gehad over een technische commissie. Deze commissie bepaalde met behulp van de trainer de twaalftallen die zondags mochten spelen. De spelers kregen diezelfde dag een kaartje thuis bezorgt die van belang was op de eerst volgende wedstrijd.

Olympia heeft steeds geprobeerd om met de tijd mee te gaan. Toen de F.K.B. in de beginjaren zestig overging tot de instelling van een juniorenklasse bleef Olympia dan zeker ook niet achter. Meteen werd een juniorenteam ingeschreven en het, in datzelfde jaar, meteen het kampioenschap behaalde. Een ander ingrijpende verandering in het competitie gebeuren was het besluit van de bond om van de zomercompetitie naar wintercompetitie over te stappen. Tot de jaren vijftig werd de korfbalsport alleen op het veld beoefend, maar er was behoefte omdat ook uit te breiden naar “in de stille wintermaanden”. Dat betekende dat er in sporthallen gekorfbald moest worden. Nadat we waren begonnen in het plaatselijke gymlokaal, gingen we een hele stap vooruit toen we gebruik konden maken van de gymzaal in Kootstertille. Maar uiteindelijk belandde Olympia in een echte sporthal “de Houtmoune“ in Buitenpost.

Het jaar 1972 was voor Olympia ook van groot belang. Op 22 april werd namelijk het sportterrein met kleedgelegenheid aan de Mounewei in gebruik genomen. 11 jaar later kregen we ook nog een eigen clubhuis. De bestaande kantine van de korfbalclub “de Lege Geanen” werd opgekocht en in z’n geheel op een zaterdag opgehaald. De daarop volgende maanden stond in het teken van het opbouwen van ons clubhuis naast de reeds bestaande kleedgelegenheid. De opening vond plaats op zaterdag 2 juni in het jaar 1984. De ervaring van de laatste jaren heeft ons geleerd dat zo’n onderkomen voor een vereniging een nuttige functie kan hebben.

1984 was het jaar dat het eerste team op dat moment alle aandacht opeiste. Als kampioen van haar afdeling mochten ze een beslissingwedstrijd spelen om het Fries kampioenschap. Olympia wist te winnen en werd hiermee Fries korfbalkampioen in het jaar 1984. Olympia mocht Friesland vertegenwoordigen op het Nederlands Kampioenschap veldkorfbal. Ondanks het feit dat Olympia in dat landelijke treffen niet tot grootse prestaties is gekomen, blijft het een hoogtepunt van Olympia.